Ke Huang - Da Qian Shi Jie

In the image below the dimensions of the artwork are shown next to the average height of a man.

Go back to artwork

  Da Qian Shi Jie